DRESURA PASA

Opšti kurs dresiranja (praktične vežbe)

Za vreme opšteg kursa dresiranja kod psa se stvaraju takozvane proste navike koje ih čine poslušnim.

Opšti kurs je u isto vreme i osnov za specijalno dresiranje. Za vreme opšteg kursa pas treba da razvije sledeće navike:

- odazivanje na ime,
- navika na nošenje ogrlice i povodnika,
- navika na brnjicu,
- hodanje pored čoveka,
- "slobodno stanje",
- prilazak čoveku na komandu,
- izvršenje komande zabrane "fuj",
- sedanje,
- poleganje,
- stajanje,
- nepomičnost,
- povratak na mesto,
- aport (donošenje stvari),
- puzanje,
- preskok preko ograde,
- hodanje po gredi,
- penjanje uz stepenice,
- lajanje na komandu,
- plivanje

Ovde isto spada i grupno dresiranje pasa a i tehnika određivanja dominantnih osobina kod psa.