DRESURA PASA

Metode dresiranja

U praktičnom radu sa psima primenjuju se sledeće metode dresure:

1) Takozvane mehaničke metode. Kada se one koriste na psa se deluje nadražajima koji kod njega izazivaju neprijatne (bolne) osećaje.

2) Metoda podsticanja ukusa. Kod njih je dresura zasnovana samo na nagrađivanju poslasticama kada je naredba uspesno izvršena bez ikakve prinude.

3) Metoda podražavanja koja se oslanja na sposobnost psa da oponaša ponašanje drugih pasa.

4) Kontrastni metod. Na psa se deluje i mehanički i hranom kao nadražajem.

Kao što je poznato istih pasa nema. Kod jednih uslovni refleksi nastaju brzo kod drugih sporije. Ponekad se dreser dugo i bezuspešno trudi da psa natera da laje na komandu. Ovde se može koristiti metoda oponašanja povezujući treniranje pasa koji teško "uče" sa psima koji dobro rade. Već smo pomenuli takozvanu kontrastnu metodu dresiranja, koja se sastoji u smenjivanju prinude i podsticanja. Ova je metoda u praktičnom radu mnogo efikasnija od ostalih. U njoj se redom smenjuju nadražaji bola kao prinuda i nadražaji hrane kao podsticaj (nagrada). Ako pas na komandu nije ispunio određenu radnju primenjuje se bol koji psa tera da izvrši ono što se od njega traži. Ako je pak pas ispunio ono što je dreser od njega zahtevao odmah dobija komadić mesa i pohvalu "dobro". Kada se taj postupak više puta ponovi kod psa se brzo razvije uslovna veza; on počinje da razlikuje signale koji izazivaju bol od signala koji donose nagradu. Ova metoda pomaže da se skrati vreme dresiranja i omogućuje besprekorno izvršavanje zadataka u različitim sredinama i pri različitim uslovima. Psa je moguće izdresirati i bez korišćenja kontrasta sa samo nadražajem bola ili sa samo nadražajem hrane. Metoda dresiranja zasnovana samo na bolu kao nadražaju naziva se mehaničkom, a ona zasnovana samo na hrani metodom podsticanja ukusa.

Kod psa koji je treniran samo putem nadražaja bola može doći do povlačenja i do gubljenja neophodnog kontakta sa dreserom. Psi koji su istrenirani samo putem nadražaja hrane postaju pokatkad nesigurni u ispunjavanju komandi dresera. Pri dodiru sa nadražajem koji psima može odvući pažnju, kod njih dolazi do blokade uslovnog refleksa i zapovest ostaje ne ispunjena. Pas može da se oslobodi uticaja dresera. Osim toga, veoma je teško dresirati sitog psa jer on tada prestaje da ispoljava posebno interesovanje za hranu a time se produžava vreme dresiranja. Kao što je već rečeno, najsigurnija i najbolja metoda je metoda kontrasta odnosno metoda koja se zasniva na upotrebi i nadražaja bola i nadražaja hrane.