DRESURA PASA

Navika vraćanja na mesto

Razvijanje uslovnog refleksa na komandu "na mesto" se vrši tokom same obuke. Pas će često u toku učenja da sedi, mirno stoji ili leži, napustiti svoje mesto i prići dreseru. Zbog toga je potrebno razviti naviku da se na komandu vrati na mesto.

Ta se navika razvija na sledeći način: dreser se nalazi pored psa, izgovara komandu "sedi" i ostavlja pored njega svoje stvari na primer kapu, maramicu ili rukavice i zatim se udaljuje dok pas ne potrči za njim. Čim pas stigne dresera dreser se zaustavlja i komandom "na mesto" primorava psa da se vrati ostavljenim stvarima. Ako pas ne reaguje na komandu "na mesto" (što se uvek u početku i dešava) onda ga dreser trzajem povodnika vraća ostavljenim stvarima izgovara komandu "sedi" i posle izvesnog vremena se ponovo udaljuje. Ako pas ponovo pokuša da napusti mesto dreser jakim glasom izgovara komandu "na mesto". U toku razvijanja uslovnog refleksa na komandu "na mesto" rastojanje između psa i dresera se povećava.

Dreser sam zove psa da dođe i komandom "na mesto" ga vraća natrag. Ta vežba se ponavlja nekoliko puta dok se uslovni refleks u potpunosti ne razvije. Ponekad se dešava da kad se dreser udalji pas ne potrči za njim. U tom slučaju dreser ostavlja stvari i udaljava se od psa sve dok on ne potrči za njim. Tada ga dreser komandom vraća na mesto.

Refleks na komandu "na mesto" može se razviti i na drugi prostiji način. Kad god se pas vraća u prostoriju treba izgovoriti komandu "na mesto". I tako se pas navikne brzo na tu naredbu.