Parenje

Kako odabrati pravo vreme za parenje kuje

Ukoliko je mužjak daleko, a parenje prilično skupo, normalno je ako pokušavamo da predupredimo sve moguće izvore problema, a naročito najbitniji – kog dana povesti kuju na put i kad je pariti.

Parenje kuja je veoma ozbiljan posao i zahteva da mu se posvetimo kako bi rezultati bili dobri. Ukoliko kuja ima normalno teranje, a mužjak je u blizini, ne treba nam mnogo znanja da bismo stigli do štenaca. Dovoljno je pustiti prirodu da uradi ono što treba. Međutim, ukoliko je mužjak daleko, a parenje prilično skupo, normalno je ako pokušavamo da predupredimo sve moguće izvore problema, a naročito najbitniji – kog dana povesti kuju na put i kad je pariti.

Opšte je mišljenje da od prvog krvarenja kuje treba sačekati devet dana, pa kad nastupi period kad je kuja otprilike spremna iskoristiti vreme od 11-13. dana, eventualno ponoviti i 14. dana. A da li je uvek tako?

Sa sve boljim odgojem i negom odgajivači i vlasnici pasa traže da se i veterinari sve više posvete svojim ljubimcima, pa samim tim traže i sigurnija rešenja svojih problema. Zato treba poznavati biohemijska dešavanja i dejstvo hormona na proces estrusa, razvitka i oslobađanja jajne ćelije... i na osnovu toga odrediti tačne parametre koji će obezbediti uspeh, a vlasnike pasa ubediti da i mi pratimo sve ono što se u svetu dešava.

hormoni i parenje pasa

Estrus

Na regulaciju estrusa deluje više hormona, ali konkretni i najbitniji su estrogen, luteinizirajući hormon i naročito progesteron. Estrogen stimuliše jajnike da proizvode jajne ćelije, luteinizirajući hormon (LH) stimuliše jajnike da oslobode jajne ćelije, a progesteron održava trudnoću.

Ako shvatimo njihov raspored, porast i smanjenje nivoa lakše ćemo odrediti termin parenja i datum koćenja. Usled pada estrogena možemo da pretpostavimo kad će doći do teranja kuje, ali ne možemo znati kad će ono prestati. Zato će nivo LH i progesterona dati odgovor na to pitanje. Oni su korisni i u određivanju dana koćenja, pa ako očekujemo komplikacije, možemo se pripremiti za carski rez nedeljama unapred.

Nivo LH

Problem sa luteinizirajućim hormonom je u tome što je specifičan za svaku vrstu. Ako ga određujemo za pse, to moramo raditi u veterinarskim laboratorijama. Testove treba raditi svakodnevno, počev od kraja proestrusa. Najviši nivo LH traje najviše 24 sata i treba ga pogoditi. Ako počnemo prekasno propustićemo vreme dostizanja vrha, a on je važan jer nastaje otprilike 48 sati pre ovulacije.

Progesteron

Određivanje nivoa progesterona nije specifično za vrstu kao što je određivanje LH, pa se može utvrditi u humanim i veterinarskim laboratorijama. Za rezultate je potrebno najmanje 24 časa, a negde i 48 sati. Kojeg dana treba otpočeti sa testovima zavisi od iskustva izvođača i same prakse. Ovaj test može da se radi svaka 2-3 dana, počev od 3-5 dana od početka teranja. Ukoliko keruša nije prvi put u teranju, lakše ćemo odrediti koji dan je dobar za početak kontrole. Isprva i pre skoka LH nivo progesterona je nizak, i to ispod 1 ng/ml. U vreme kad LH stiže do vrha, progesteron iznosi 2-3 ng/ml, a već dan kasnije njegova koncentracija je 3-4 ng/ml. U vreme nastupanja ovulacije nivo progesterona iznosi 5 ng/ml.

Vreme parenja

Kad ovulira, jajna ćelija postaje fertilna za otprilike 48 sati i ima još isto toliko vremena da bude oplođena. Suština je da se u tom intervalu obezbedi što duži kontakt semena i jajne ćelije. Cilj je utvrditi trenutak kad nivo progesterona pređe 2,5 ng/ml, kako bi se odredio dan parenja, bilo prirodnim bilo veštačkim putem. Prirodnim putem savetujemo da to bude tri dana nakon što je nivo progesterona stigao do 2,5 ng/ml. Sveža sperma u kuji preživljava od 5-7 dana.

Kad je reč o sveže ohlađenom semenu, savetuje se da se oplodnja obavi četiri dana posle nivoa od 2,5 ng/ml, ili 48 sati nakon 5 ng/ml. Seme ostaje fertilno 48-72 sata posle ubacivanja, pa ga treba isporučiti u grlić materice kako bi lakše bio usisan i otpremljen do jajovoda. Veštačko osemenjavanje smrznutim semenom obavlja se 5 dana nakon nivoa od 2,5 ng/ml, ili 72 sata posle nivoa od 5 ng/ml, jer je sposobno za oplođavanje manje od 24 časa i najbolje je hirurški ga ubaciti direktno u matericu.

Može i ovako

Kad je reč o drugoj matrici, u periodu pred parenje nivo progesterona u krvi je nizak i iznosi ispod 2 ng/ml. Kako ciklus napreduje, tako i nivo progesterona raste do 5 ng/ml pre ovulacije. Kad dostigne 5 ng/ml i jajna ćelija ovulira, nivo je veoma varijabilan. Tako, na primer, tri dana nakon ovulacije može ići od 10-60 ng/ml. Za utvrđivanje ovulacije prvenstveno nas interesuje dan kad on dostiže nivo od 5 ng/ml.

Da bismo saznali vreme ovulacije, najbolje je obaviti bar dva testa, jedan pre nivoa od 5 mg i jedan posle toga. Počinje se sa 6 dana posle prvih simptoma i radi na svakih 1-3 dana do ovulacije. Posle ovulacije nivo progesterona ostaje visok sledeća dva meseca bez obzira na to da li je kuja ostala skotna ili ne, kad se vraća na nivo od 0 ng.

Sveže seme ostaje plodno u kujinoj materici 3-5 dana, a u zavisnosti od kvaliteta i duže. Sveže, ohlađeno seme gubi energiju prilikom hlađenja i kasnijeg ponovnog zagrevanja, i živi od 24-48 sati u uterusu. Smrznuto seme usled trošenja u samom procesu zamrzavanja opstaje svega 12-24 časa.

Kad je sveže seme u pitanju nismo ograničeni količinom, a vreme života je duže pa se preporučuje parenje prvog i trećeg dana, ili drugog i četvrtog dana posle ovulacije, mada je i jedno parenje sasvim dovoljno.

Preporučuje se da se sveže ohlađeno seme upotrebi dva dana nakon ovulacije. Zamrznuto seme je najbolje koristiti tri dana nakon ovulacije zbog kratkog života od svega 12 sati, pošto nema dovoljno vremena za čekanje da sve jajne ćelije postanu fertilne, već se mora ići na sigurno.

Datum ovulacije je bitan i zbog toga što će se kuja okotiti 63 dana nakon ovulacije, bez obzira na datum parenja. To pomaže i zbog mogućih preranih i zakasnelih koćenja da bismo znali kako da postupamo sa štencima.

Oba načina praćenja svode se na isto, samo je pitanje koji ćemo podatak dobiti kad prvi put budemo merili progesteron i na koliko ćemo posle toga vaditi krv. Što se tiče parenja, kod nas će se najčešće obavljati prirodno parenje, ili sa svežom spermom, dok druga i treća metoda i nisu baš viđene u našim krajevima.

Progesteron i štenjenje

Posle ovulacije, nivo progesterona raste još 2-3 nedelje i dostiže nivo od 10-80 ng/ml. Taj nivo održava trudnoću i ostaje takav sledećih šezdesetak dana, bez obzira na to da li je kuja parena, ili je uopšte ostala skotna.

Oko 48 sati pre stenjenja, taj nivo pada na 2 ng/ml, da bi na 24 sata pre stenjenja iznosio 1 ng/ml. Ovo može da posluži za određivanje tačnog termina carskog reza, naročito ako pre toga nismo preko nivoa progesterona ili LH utvrdili vreme ovulacije. A ovo je bitno zbog toga da ne bismo uradili operaciju pre vremena i na taj način smanjili verovatnost preživljavanja štenaca.

Oplođenje

Spermi je potrebno oko 7 sati nakon ejakulacije da postane sposobna da oplodi jajnu ćeliju. To je poznato kao vreme kapacitacije. S druge strane, jajnoj ćeliji je potrebno oko 48 sati da postigne sposobnost oplođenja.

Nakon kontakta i prodiranja spermatozoida u jajnu ćeliju, što se odigrava u jajovodu, jajna ćelija (zapravo zigot), putuje ka telu materice gde se neće ugnezditi i povezati s njim još 17-18 dana.

Ukoliko postoji problem sa smeštanjem u matericu ili se ne formira placenta, jednostavno dolazi do resorpcije oplođenog jajeta.