DRESURA PASA

Nadražaji koji ometaju

Nadražaji koji ometaju mogu da se jave u okolnoj sredini ili pak osećaji koji se javljaju unutar samog organizma psa: glad, žeđ i drugi. Oni mogu da deluju na psa jače od nadražaja koje koristi dreser. Da se pas ne bi oslobodio uticaja dresera nužno je kod njega izgraditi bezlično ponašanje na ometajuće nadražaje. Da bi se to postiglo potrebno je da nadražaji koje primenjuje dreser budu jači od onih koji ometaju pošto jači nadražaji daleko više odvlače pažnju psu.

U vreme dresure treba psa smestiti u takve uslove u kojima je uticaj dresera najveći. To se postiže na sledeći način: u prvim danima obuke pas se izoluje i trenira se sam dok ne stekne osnovne navike i dok se ne uspostavi čvrsta veza između njega i dresera. Zatim se dresiranje nastavlja u sredini koja se približava stvarnoj sredini to jest onoj sredini gde postoje faktori ometanja (kretanje ljudi i kola, itd.). Što je uticaj dresera veći to se na psa deluje sa sve složenijim faktorima ometanja. Zatim se od psa zahteva izvršenje zadataka u uslovima velikog broja ometajućih faktora i tek posle toga se može preći na dresiranje u uslovima takozvanih, fizičkih smetnji (gladovanja, hladnoće, vrućine itd.).

Naravno za vreme obuke treba stalno voditi računa o tipu psa. Ako se pas boji faktora smetnji treba ga umiriti milovanjem i pokušati da na bilo koji način taj ometajući faktor otklonimo bilo uklanjanjem tog faktora, bilo premeštanje psa u neku drugu sredinu. Na kraju kad je proces dresure završen izdresirani pas mora besprekorno da izvršava sve naredbe bez obzira na jačinu ometajućih nadražaja.